ورق های PVC اکرلیک براق

مطالعات میدانی پروژه

طرح مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی از سال ۱۳۸۸ با هدف ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح بر محیط های تأثیرپذیر آبی و خشکی، تقلیل اثرات سوء زیست محیطی، تهیه برنامه های پایش و پاسخگویی به قوانین ملی و با مد نظر قرار دادن استانداردهای بین المللی به منظور دریافت احتمالی وام و یا مشارکت سازمانهای بین المللی، در شرکت مهندسی تست آغاز شد. مشکلات زیست محیطی منطقه عسلویه و لزوم ارائه برآوردهای دقیق از اثرات احتمالی زیست محیطی طرح سبب شده است این مطالعه عملاً بسیار فراتر از یک مطالعه معمول ارزیابی اثرات زیست محیطی باشد. به عنوان مثال به منظور فراهم نمودن برآورد کمی از اثرات زیست محیطی طرح، مدلسازی در پنج بخش آلودگی هوا، پیشروی آب شور در آبخوان ساحلی، انتشار مواد آلاینده در محیط آب زیرزمینی، انتشار آلودگی حرارتی در محیط دریا و انتشار مواد آلاینده در محیط دریا انجام شده است.

 

آیتم های مورد بررسی در این پروژه:
  • پروژه تاسیسات سرچاهی و خطوط جریانی میدان نفتی آزادگان جنوبی
  • پروژه تاسیسات سرچاهی و خطوط جریانی میدان نفتی آزادگان جنوبی
  • مشاوره و نظارت پروژه های حفاری توسعه میدان نفتی آذر
  • مشاوره و نظارت پروژه های حفاری توسعه میدان نفتی آذر